Informació

Introducció

La Marató de TV3 és una Fundació que es va crear amb la finalitat de promoure i fomentar la recerca biomèdica d’excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que cada any tracta l’esdeveniment. El mitja per aconseguir-ho són les campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

La solidaritat de la societat Catalana ha comportat que any rere any s’organitzin arreu del territori tot tipus d’esdeveniments per aconseguir l’objectiu de recaptar el màxim de diners, que amb posterioritat, la Fundació destinarà a la financiació dels projectes que han estat seleccionats en cadascuna de les edicions.

A la població de Sant Quirze Safaja i durant molts anys, ha a organitzat La Pedals de la Marató i d’aquesta manera contribueix la seva gent a assolir la missió que la pròpia Fundació té com a objectiu.

En què consisteix la Pedals de la Marató

Inicialment la Pedals de la Marató, i per contribuir a la recaptació de diners per destinar-los a la Fundació de la Marató de TV3, preparava una ruta per a bicicletes de muntanya dins el terme municipal de Sant Quirze Safaja. Les persones que volien realitzar la ruta, havien d’inscriure’s prèviament, i satisfeien la quota econòmica corresponent.

La Pedals de la Marató ha anat consolidant-se i, a dia d’avui, no només es pot realitzar la ruta de BTT, sinó que també es pot fer una ruta de BTT més assequible i dos rutes més per poder caminar o córrer, cadascuna d’elles amb distàncies diferents. D’aquesta manera, s’ha aconseguit ampliar el ventall de persones que poden solidaritzar-se amb la Marató de TV3

La finalitat dels organitzadors de la Pedals de la Marató i des dels seus inicis, no ha estat crear un esdeveniment competitiu, sinó tot el contrari, que les persones participants puguin ser conscients de la solidaritat que es persegueix i que sigui d’una manera divertida, distreta i respectuosa.

Com funciona la Pedals de la Marató

El punt neuràlgic es troba al Parc de l’Aigua de la població de Sant Quirze Safaja, i és el lloc on totes les persones que vulguin realitzar els circuits de BTT i els de CaCo tenen la seva sortida i la seva arribada.

Cada any s’intenta que els recorreguts siguin diferents i circulars. Tanmateix s’intenta que els recorreguts de BTT no es solapin amb els recorreguts de la CaCo, evitant d’aquesta manera que hi puguin haver confusions o qualsevol altre tipus d’anomalia.

Els recorreguts pràcticament discorren per propietats privades i és d’agrair la predisposició que sempre han tingut els propietaris, que de forma desinteressada han posat el seu granet de sorra perquè la Pedals de la Marató sigui una realitat.

Els recorreguts estan pensats perquè els puguin realitzar el màxim nombre de persones, amb diferents condicions físiques, sols, amb grup o amb infants. Tot i que, s’intenta que els recorreguts llargs siguin més exigents que els recorreguts curts, precisament per aconseguir aquest ventall de participants.

La Pedals de la Marató no seria possible sense la desinteressada col·laboració de voluntaris, propietaris, empreses, restauradors, comerços, entitats diverses i l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. Per tant, tots s’uneixen aquell dia per una bona causa, recaptar el màxim de diners per la Fundació de la Marató de TV3. Així doncs, ningú té una remuneració econòmica ni de qualsevol altre tipus per fer realitat la Pedals de la Marató.

El respecte a les persones i a l’espai natural que envolta la Pedals de la Marató és un dels pilars de l’organització. És per aquest motiu que sempre es demanarà del participant que tingui present el Respecte, no llençant escombraries al terra, respectant les propietats privades, tanques, portes, filats pastors, patrimoni, animals, i qualsevol altre circumstància o aspecte que es trobi en el recorregut o fora d’ell.

En els quatre recorreguts, i en funció dels quilòmetres que tinguin, hi ha un mínim d’avituallaments; en els últims anys i pels tipus de recorreguts creats, s’han ubicat dos avituallaments pels recorreguts de BTT i dos pels recorreguts de CaCo, si bé és veritat que els avituallaments estan ubicats estratègicament per donar cobertura als recorreguts llargs i curts de la mateixa activitat alhora.

Si les circumstàncies ho permeten, l’organització intenta que abans de la sortida i a l’arribada dels recorreguts, tots els participants puguin fer un àpat, però sempre supeditat a la viabilitat econòmica.

Les sortides dels participants es fa per ordre, iniciant primer la sortida les persones que van en bicicleta i posteriorment les persones que realitzen el circuit de CaCo; d’aquesta manera s’eviten incidències no desitjades. No hi ha un temps establert per realitzar els recorreguts, tot i que si es predetermina una hora de finalització; aquesta hora sempre és suficient perquè tothom pugui acabar els circuits proposats sempre que el participant hagi escollit el recorregut adequat atenent les seves circumstàncies personals i sense que hi hagi imprevistos.

La previsió horària és donar la sortida entre les 09:00 hores i les 10:00 hores del diumenge de desembre que la Fundació La Marató de TV3 fixi com a data solidaria.

L’organització a través de l’Ajuntament, contracta una assegurança de responsabilitat civil i un equip tècnic sanitari, tot i que davant d’una situació d’emergència, s’activarien els recursos necessaris a través del número de telèfon 112.

Altres consideracions sobre l’esdeveniment

Com ja s’ha fet esmena anteriorment, tant l’organització com totes les persones que fan possible la Pedals de la Marató ho fan desinteressadament i sempre actuen de bona fe. Per tant, la responsabilitat només es podrà demanar a títol personal i sempre que sigui per una acció dolosa i punible que aquesta persona cometi.

El municipi de Sant Quirze Safaja és un municipi de poc menys de 700 habitants i el seu nucli urbà és molt reduït, amb carrers estrets i pocs llocs per estacionar vehicles. És per aquest motiu i tenint en compte que els últims anys hi hagut un augment considerable de participació, es demana dels participants que es desplacin amb el mínim de vehicles possibles, o bé compartint cotxe o bé utilitzant alternatives, com pot ser el transport públic. L’organització posarà els mitjans que disposi per una bona senyalització i habilitarà les zones d’aparcament que juntament amb l’Ajuntament es considerin adients.

Tanmateix es demana dels participants, que arribin al municipi amb antelació suficient per evitar aglomeracions.  

Si les circumstàncies ho permeten, l’Ajuntament intenta cedir les seves instal·lacions esportives a l’organització per tal de poder utilitzar els serveis i vestuaris, tot i que no es garanteix la utilització de les dutxes així com altres parts reservades.

Es recomana a les persones que assisteixin a l’esdeveniment, que portin roba d’abric i d’altres peces de roba que considerin adients per resguardar-se del fred, pluja o vent.

També de qualsevol material que creguin oportuns per realitzar els circuits amb condicions òptimes i de seguretat, com calçat i roba adequada, petita farmaciola, estris per a la reparació de bicicletes, casc, begudes i aliments especials i d’altres.

L’organització no es fa responsable d’actes vandàlics que es puguin produir com pèrdues, sostraccions, danys o qualsevol altra circumstància que comporti la pèrdua o desvalorització de patrimoni personal. Tot i així, atendrà a qualsevol persona que ho necessiti.

L’organització recomana a les persones que es desplacin al municipi i vulguin gaudir de la restauració, comerç o d’algun servei del municipi, que contacti amb l’empresa o el mateix Ajuntament amb una antelació suficient per consultar la disponibilitat.

L’organització pot realitzar fotografies i filmacions a la via pública i es demanarà en el moment de la inscripció al participant, la seva autorització per poder-la publicar en el supòsit cas que hi sortís.

Centre de coordinació, l’organització i altra informació d’interès

El centre de coordinació es trobarà al Parc de l’Aigua, lloc de sortida i d’arribada dels participants. Estarà format pels Organitzadors de l’esdeveniment. Des del centre de coordinació s’estarà en contacte permanent amb els voluntaris que estiguin en els punts d’avituallament i també amb els que estiguin al Parc de l’Aigua, i amb l’Ajuntament. Aquest contacte es realitzarà a través de telefonia mòbil i de dades.

Hi haurà un control dels participants a la sortida i a l’arribada.

La comunicació i difusió d’informacions i d’instruccions es farà a través de la web que l’organització ha creat per a l’esdeveniment, www.pedalsdelamarato.cat

 

Al no tractar-se de cap competició, no hi haurà punts de control de pas.

L’organització el dia de l’esdeveniment facilitarà un telèfon de contacte als participants pel dia de l’esdeveniment i que constarà als dorsals de control que es facilitarà a cada participant.

L’organització no es fa responsable si en algun punt dels recorreguts de BTT i de CaCo no hi ha cobertura de telefonia.

L’organització facilitarà pel dia de l’esdeveniment, els Tracks dels recorreguts als participants en diferents formats perquè en tot moment es sàpiga per on transcorre els diferents recorreguts. Tanmateix, l’organització senyalitzarà com a mínim, aquells trams dels recorreguts que pugui comportar confusió.

El centre de coordinació disposarà de terminals telefònics personals amb connexió a internet facilitat per l’Ajuntament.

L’esdeveniment es comunicarà a les Autoritats Administratives corresponents perquè siguin coneixedors de l’esdeveniment i també perquè es prenguin les mesures que es creguin adients.

En cas d’emergència d’algun participant s’ha de trucar al telèfon 112 i es demana l’ajut de qualsevol persona que es trobi amb l’emergència

Tots els circuits de la Pedals de la Marató estan oberts al trànsit i a altres usuaris, i en cap cas es tallarà la circulació o l’accés perquè els participants de l’esdeveniment passin lliurament. És per aquest motiu que totes i tots els participants de la Pedals de la Marató han de respectar la normativa viària vigent.

És responsabilitat de cada participant complir la normativa viària vigent. L’organització de la Pedals de la Marató no es farà responsable d’aquests incompliments o de les infraccions viàries que cometi el participant de l’esdeveniment.